SIA „B&B TOOLS LATVIA” (turpmāk – „BBTOOLS” vai „Mēs”) un visi „Bergman&Beving Group” uzņēmumi apstrādā personas datus par tām personām, kas apmeklē un izmanto mūsu digitālās platformas un pakalpojumus.

SIA „B&B TOOLS LATVIA” aizsargā personu privātumu un tiecas sasniegt augstu personas datu drošības līmeni visā personas datu apstrādes procesā. Jebkāda personas datu apstrāde uzņēmumā SIA „B&B TOOLS LATVIA” tiek veikta, ievērojot piemērojamo tiesību aktu prasības. Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un tā attiecas uz visām SIA „B&B TOOLS LATVIA” tīmekļa vietnēm, mobilajām lietotnēm un sociālajiem medijiem (turpmāk – Digitālie kanāli).

Apmeklējot/izmantojot jebkuru no mūsu Digitālajiem kanāliem, Jūs piekrītat, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā tas aprakstīts šeit turpmāk.

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz dzīvu fizisku personu. Tas nozīmē, ka tādi dati, kā, piemēram, vārds, uzvārds un kontaktinformācija, ir uzskatāmi par personas datiem.

Kādus personas datus mēs vācam un kā šos datus izmantojam?

Kad Jūs apmeklējat mūsu Digitālos kanālus vai izmantojat tos, lai sazinātos ar mums, varam iegūt par Jums šādu informāciju ‒ vārds un uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs un ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Ja Jūs parakstāties jaunumu vēstuļu saņemšanai, piedalāties konkursos vai veicat citas tamlīdzīgas aktivitātes, varam apstrādāt arī jebkādus citus pēc Jūsu izvēles iesniegtos personas datus.

Personas dati tiek iegūti, lai mēs varētu: (i) sazināties ar Jums; (ii) nodrošināt mārketinga aktivitātes; kā arī (iii) uzturēt, attīstīt un uzlabot mūsu Digitālos kanālus un platformas, kuras izmantojam iepriekš minētajām aktivitātēm.

Personas datu aizsardzība

Mēs nodrošinām augstu drošības līmeni attiecībā uz Jūsu personas datiem un tāpēc esam veikuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai pasargātu Jūsu personas datus no pārveidošanas, nozaudēšanas, iznīcināšanas vai neatļautas piekļuves tiem.

Personas datu izpaušanas ierobežojumi

Mēs varam nolīgt ārējos partnerus mūsu vārdā veikt noteiktus uzdevumus, piemēram, saistībā ar mārketinga aktivitātēm, sniegt datu analīzes un citus pakalpojumus. Šo uzdevumu izpilde var būt saistīta ar to, ka mūsu partneriem, kas atrodas gan Eiropas Savienībā (ES), gan ārpus ES, ir pieejami Jūsu personas dati. No uzņēmumiem, kas veic datu apstrādi mūsu vārdā, vienmēr tiek pieprasīts nodrošināt augstu personas datu drošības līmeni.

Tāpat arī varam atklāt Jūsu personas datus trešām pusēm, piemēram, policijai vai citām institūcijām, ja tiek veikta kriminālizmeklēšana, vai arī mums šī informācija ir jāizpauž, pamatojoties uz tiesību aktiem vai attiecīgās institūcijas lēmumu.

Mēs nepārdosim vai kā citādi neizpaudīsim Jūsu personas datus, izņemot šeit aprakstītajos gadījumos.

Saites uz ārējiem kanāliem

Šī Privātuma politika attiecas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti mūsu Digitālajos kanālos. Mūsu Digitālajos kanālos var būt ievietotas saites uz citām tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kurus mēs nekontrolējam. Ja Jūs izmantojat šādu saiti, lai atvērtu kādu citu tīmekļa vietni, aicinām Jūs iepazīties ar attiecīgās tīmekļa vietnes privātuma politiku.

Tiesības saņemt informāciju

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt mums pārtraukt Jūsu personas datu apstrādi, un mēs šādu prasību izpildīsim, ja vien šādas apstrādes nepieciešamība nav noteikta tiesību vai normatīvajos aktos. Šādā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz: mail@bbtools.lv. Vienu reizi gadā Jums ir tiesības rakstveidā iesniegt parakstītu pieprasījumu un saņemt informāciju par to, kādus Jūsu personas datus mēs esam ieguvuši, kā arī Jums ir tiesības panākt, lai tiktu laboti jebkādi neprecīzi personas dati. Šāda pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs pirms tā apstrādes identificēsim pieprasījuma iesniedzēju.

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā tiek saglabātas Jūsu datorā vai mobilajā tālrunī. Šīs sīkdatnes palīdz mūsu Digitālajiem kanāliem atpazīt Jūsu ierīci un atcerēties Jūsu pēdējā apmeklējuma laikā veiktās izvēles (piemēram, vēlamo valodu, fonta lielumu un citus iestatījumus).

Kā Jūs varat atteikties no sīkdatņu saglabāšanas?

Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, veicot nepieciešamās izmaiņas Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos. Taču Jums jāpatur prātā, ka šādā gadījumā Jūs, iespējams, vairs nevarēsit izmantot tādas noderīgas funkcijas, kā, piemēram, Digitālā kanāla personificēšana un funkcija „atceries mani”.

Kontaktinformācija

Par Jūsu personas datu apstrādi ir atbildīgs uzņēmums SIA „B&B TOOLS LATVIA” vai attiecīgā gadījumā cits „Bergman&Beving Group” uzņēmums. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, vai arī Jūs vēlaties sazināties ar mums kāda cita ar personas datiem saistīta iemesla dēļ, lūdzu, rakstiet mums uz: mail@bbtools.lv.